Životopis, základní data

1. 6. 1915       narozen v Horní Lidči - okr. Vsetín
1938 maturita na gymnáziu ve Vsetíně
1938 - 1943 studium v pražském semináři
30. 5. 1943 přijímá v Praze kněžské svěcení
6. 6. 1943 slouží primiční mši svatou v kostele sv. Kateřiny v Lidečku
1. 7. 1943 - 30. 7. 1944 kaplanem v Dolní Bělé a Krašovicích
1. 8. 1944 - 30. 7. 1946 kaplanem v Plzni
1. 8. 1946 - 30. 8. 1946 kaplanem v Chebu
1. 9. 1946 - 4. 6. 1951 administrátorem v Chebu
1946

administrátorem v Paliči, Plesné, Frauenreuthu,
Novém Kostele a Starém Kyšperku
1946 kaplanem v Aši
1. 11. 1946 - 4. 6. 1951 správcem chebského vikariátu
1947 administrátorem v Dřenici
8. 6. 1951 - 30. 11. 1951 administrátorem v Bochově, Údrči, Dražci, Žalmanově a Javorné
30. 11. 1951

zatčen za čtení pastýřského listu arcibiskupa Berana
a aktivní pastorační působení
30. 11. 1958 propuštěn z vězení
1. 12. 1958 - 14. 4. 1966 dělníkem v továrně na nábytek TON Bystřice pod Hostýnem
15. 4. 1966 - 30. 6. 1968 administrátorem v Gottwaldově-Malenovicích
1. 7. 1968 - 30. 11. 1971

dómským vikářem a personálním referentem
Apoštolské administratury v Praze
1. 12. 1971 - 31. 8. 1975 administrátorem u sv. Matěje v Praze 6 - Dejvicích
1. 9. 1975 - 30. 6. 2002 farářem u sv. Matěje v Praze 6 - Dejvicích
1974 přijímá Dekret veřejné pochvaly
1985 jmenován osobním arciděkanem
21. 2. 1998 jmenován monsignorem (papežským kaplanem)
2. 9. 2005 přijímá Čestné občanství Městské části Praha 6
9. 5. 2009 umírá v Praze ve věku nedožitých 94 let

portret_02