Kázání - "svatost"

"To je vůle Boží: vaše posvěcení", volá k nám svatý Pavel. V tom je růst našeho duchovního života. Neplatí to jen těm, kterým to tenkrát psal. Toto slovo o vůli Boží platí všem křesťanům, tedy i nám, a to dnes. Ano, vůle Boží je naše posvěcení.

Když dnešní člověk slyší "posvěcení" nebo "svatost", tak mu přejde přímo mráz po zádech, protože žije v představách, že být svatým znamená být zamračeným, smutným. [Ale být svatý,] to neznamená, jak si mnozí věřící myslí, postit se hrozným způsobem, odívat se do žíněného roucha, bičovat se. To je nesprávná představa svatosti. Posvěcení znamená být přichystán. Čili, být v takovém stavu, abych byl připraven na setkání s Pánem v kterýkoliv okamžik.

Scan originálu kázání