Odkazy

Webové stránky farnosti sv. Matěje - www.matejstranti.com

Webové stránky farnosti Lidečko - farnost.lidecko.cz

Povídání o páteru Machači na webu Horní Lidče - www.hornilidec.cz

Svědectví pátera Machače na webu Paměť národa - www.pametnaroda.cz

Oznámení o úmrtí Mons. Machače na webu

Arcibiskupství pražského - www.apha.cz