katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Praze 1 - Hradčanech, 14. 5. 2009
hlavní celebrant Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský a primas český

kostel a hřbitov u sv. Matěje v Praze 6 - Dejvicích, 14. 5. 2009
hlavní celebrant P. Petr Koutecký SJ, okrskový vikář II. pražského vikariátu

92 fotografií, foto © Jaroslav Novák