Svatý Hostýn - bazilika Nanebevzetí Panny Marie a venkovní křížové cesty
- stará (dokončena 1902) a nová (podle plánů Dušana Jurkoviče, dokončena 1933)

Ke svatému Hostýnu, poutnímu místu uprostřed Hostýnských vrchů, poutal P. Jana Machače velmi osobní vztah. Místo navštěvoval už v mládí a vždy na něj mimořádně působilo. Později sem asi dva roky docházel vypomáhat jako zpovědník v době, kdy mu byl odebrán státní souhlas s výkonem duchovní služby a pracoval jako dělník na okružní pile v továrně na nábytek v nedaleké Bystřici pod Hostýnem. A Hostýnu zůstával věrný i jako svatomatějský farář. Každoroční poutní cesty, které konal se svými farníky vždy v polovině srpna právě na Hostýn, jsou dodnes legendou.

foto ze 7. 5. 2008
164 fotografií, foto © Jan Novák