kostel sv. Mikuláše ve Zlíně - Malenovicích,
působišti P. Jana Machače v letech 1966 - 1968


Před příchodem do Malenovic vypomáhal P. Machač během práce v továrně v Bystřici pod Hostýnem jako zpovědník na Hostýně a v Holešově, oficiálně v žádné farnosti působit nemohl. V Malenovicích na území tehdejšího Gottwaldova působil jako administrátor od 15. 4. 1966, kdy mu byl vrácen státní souhlas s výkonem kněžské služby, a vystřídal zde P. Krále.

Přestože P. Machač působil v Malenovicích jen dva roky, stačil si nejen získat oblibu zdejších farníků, ale také započal s opravou kostela sv. Jakuba Většího v Tečovicích a opravou střechy kaple Panny Marie v Chlumu, které byly součástí malenovické farnosti. Machačovo působení v Malenovicích skončilo 30. 6. 1968, kdy jej ve funkci zdejšího administrátora vystřídal Dr. Vojtěch Martinů. Páter Machač odešel na přání biskupa Františka Tomáška na pražskou konsistoř a po zbytek života již působil jen v Praze. Malenovice tak zůstaly jediným oficiálním působištěm P. Machače na Moravě.

(viz též: Kostel sv. Jakuba Většího v Tečovicích, Kaple Panny Marie ve Zlíně - Chlumu)
 
foto z 5. 5. 2014
8 fotografií, foto © Jan Novák