Kostel sv. Kateřiny Sinajské v Lidečku

Kostel sv. Kateřiny Sinajské v Lidečku navštěvoval Jan Machač v dětství a mládí. V červnu 1915 v něm byl pokřtěn, později zde byl ovlivněn kázáním místních kněží, aby se nakonec sám stal knězem a 6. června 1943 sloužil svoji primiční mši svatou zde v Lidečku.

Kostel je nejstarší stavbou v Lidečku. Jeho současná podoba je barokní s novogotickou úpravou interiérů. S kostelem sousedí budova fary. Kostel i faru v Lidečku navštěvoval Jan Machač při svých častých cestách na Moravu až do konce svého života.

Pod správu farnosti Lidečko patří dnes kostel sv. Kateřiny v Lidečku, kostel sv. Václava v Horní Lidči a kaple sv. Ducha v Pulčíně.

foto z 25. 8. 2015
46 fotografií, foto © Jan Novák