farní chrám Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

V Holešově vypomáhal P. Jan Machač jako zpovědník na žádost olomouckého arcibiskupství v 60. letech minulého století, kdy neměl státní souhlas k výkonu kněžské služby a pracoval v továrně v Bystřici pod Hostýnem. Zpovědní službu výpomocně zajišťoval napřed zhruba dva roky na Hostýně, poté asi rok v Holešově.

V dubnu 1966 získal zpět státní souhlas. Olomoucká konzistoř jej chtěla původně umístit jako administrátora do farnosti v Otrokovicích. Nakonec byl od 15. 4. 1966 jmenován administrátorem v Gottwaldově - Malenovicích, tedy jen nedaleko původně plánovaných Otrokovic.
 
foto z 11. 9. 2013
17 fotografií, foto © Jan Novák


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« zpět