kaple Panny Marie ve Zlíně - Chlumu,
součást farnosti ve Zlíně - Malenovicích,
působiště P. Jana Machače v letech 1966 - 1968

Stejně jako kostel sv. Jakuba Většího v nedalekých Tečovicích, patřila kaple Panny Marie v Chlumu (postavena roku 1925) pod duchovní správu farnosti Gottwaldov - Malenovice.

Jak dokládají originály dobových kázání, P. Jan Machač zde v době svého malenovického působení v letech 1966 - 1968 sloužil bohoslužby o svátku Panny Marie Sněžné. Z dochovaných dokumentů je také zřejmé, že P. Machač zajišťoval opravu střechy kaple.

(viz též Kostel sv. Jakuba Většího v Tečovicích)
 
foto z 5. 9. 2011
4 fotografie, foto © Jan Novák

 


 
 
 
 

« zpět