Pater Jan Machač

Vítejte na stránce věnované osobnosti Jana Machače, faráře u sv. Matěje v Praze – Dejvicích. Jsou zde dostupné jeho vlastní „paměti“ i vzpomínky lidí, kteří ho znali. Najdete zde dokumenty vypovídající o jeho životě a práci, ať už to jsou novinové články nebo množství fotografií a videozáznamů. Stránky vznikly přispěním celého týmu spolupracovníků, kterým patří dík. Budeme vděční i za váš vzkaz, pochvalu a zejména kritiku, kterou můžete zaznamenat v návštěvní knize. Všem návštěvníkům našich stránek přejeme vytrvání v dobrém a Boží požehnání.

Dr. Ondřej Salvet

slider slider slider slider slider

Novinky

KNIHA O OTCI JANU MACHAČOVI JE STÁLE K DOSTÁNÍ. Jak ji sehnat?

POZVÁNKA: V neděli 31. května si od 16:00 slavnostní bohoslužbou v kostele sv. Matěje připomeneme 100 let od narození patera Jana Machače. Při této příležitosti bude také představena nová kniha mapující život a dílo otce Jana. Podrobný program akce naleznete v POZVÁNCE. Jste srdečně zváni!

• Veškeré informace týkající se knihy o otci Machačovi naleznete v sekci Kniha o Janu Machačovi.

• Sekce fotoarchiv obsahuje přes 1 800 fotografií z více než 70 událostí resp. témat.
Najdete zde jak záběry pořízené digitálně v nedávných letech, tak barevné i černobílé historické snímky skenované přímo z původních archivních negativů a digitálně restaurované, takže si je můžete prohlédnout v nejvyšší dostupné kvalitě.
V knize o Janu Machačovi a na jejím doprovodném DVD najdete také fotografie staršího data i dosud nepublikované raritní snímky.

• V sekci videoarchiv najdete ochutnávku prvních videozáznamů s otcem Janem Machačem.

• Jubilejním 100. návštěvníkem těchto stránek se stal Mons. Aleš Opatrný. A na otce Jana Machače nám zaslal svou vzpomínku. Přečíst si ji můžete v sekci osobní vzpomínky.

Kniha o pateru Machačovi

Kniha mapující život a dílo Jana Machače byla představena při oslavách nedožitého 100. výročí jeho narození v kostele sv. Matěje v Praze 31. května 2015 a v kostele sv. Václava v Horní Lidči 14. června 2015.

V současnosti je kniha pro zájemce k dostání na faře a v sakristii ve farnosti u kostela sv. Matěje v Praze - Dejvicích. V Machačově rodné Horní Lidči je distribuce knihy zajištěna na obecním úřadě, v knihovně a v informačním centru.

Všechny podrobné informace ke knize naleznete v sekci Kniha o Janu Machačovi.